AR & GE | Donanım
Anasayfa  /  Ar&Ge  /  Donanım

Donanım

...

CFD Analysis ANSYS CFX, ANSYS Fluent

Tasarımı yapılan ürünlerin, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) metodu ile termal ve akış analizlerini gerçekleştirilerek optimizasyonu sağlanabilmektedir. Pompaların karakteristik eğirilerinin çıkarabilmekteyiz. Aynı zamanda kavitasyon bölgeleri ve şartları tespit edebilmektedir. Erime , faz değiştirme ve çoklu akış modellerini CFD programları ile hesaplanabilmektedir.

FEA Analysis ANSYS

Mühendislik departmanında kullanılan yazılımlar ile, sonlu elemanlar yöntemi (FEA) kullanılarak, ürünlerin yapısal ve ısıl yükler altında oluşan gerilmeleri ve şekil değiştirmeleri hesaplanarak tasarım optimizasyonu yapılmaktadır. Çalışma yükleri altında yorulma analzileri yapılabilmekte ayrıca ürünün doğal frekansları hesaplanabilmektedir.

Pompa Testleri

Kırpart Validasyon departmanında bulunan test cihazları ile binek ve ticari araç su pompalarının karakteristik eğrilerini ve kavitasyon koşularını belirlenebilmektedir. Yeni ürün tasarımları yapılırken, bilgisayar programlarından elde edilen simülasyon verileri ile laboratuvar sonuçlarının karşılaştırılması ile deneysel doğrulamaları gerçekleştirilmektedir.

Kırpart Pompa Dayanıklılık Test Cihazı

Binek ve ticari araçlarda kullanılan su pompalarının, araç üzerinde ömrü boyunca maruz kalacağı tüm şartları, Kırpart bünyesindeki laboratuvarlarda simüle edilebilmektedir. Ürünün araç üzerinde maruz kalabileceği, toz/kir, termal iniş çıkışlar ve ani yükler altında davranışları araç ömrü boyunca test ederek görülebilmektedir.

Termostat Testleri

Termostat ve termoelemanların tüm fonksiyonlarını ölçebilmekte müşteriye özel test ve ölçüm sistemleri geliştirilebilmektedir.

Kırpart Termostat Dayanıklılık Test Cihazı – Ömür ve Dayanıklılık Testi

Termostat ve termoelemanların araç üzerindeki tüm ömürleri boyunca maruz kalabilecekleri şartları simüle edilip farklı şartlardaki dayanımlarını ölçülebilmektedir.

Akustik Testleri

Binek ve ticari araçlarda kullanılan su pompalarının akustik testleri; ISO 3746 standarlarına göre yarı çınlamasız akustik laboratuarında ölçülebilmektedir.

Malzeme Testleri

Kırpart’ta üretilen tüm ürünlerin mekanik testleri iklemlendirilmiş/şartlandırılmış koşullarda ölçülebilmektedir.